Apie

Sveiki atvykę į mano pasaulį!

Labai malonu, kad apsilankėte mano tinklaraštyje. Mano vardas Liucija – malonu susipažinti! Truputį papasakosiu apie save ir apie mano ilgai lauktą kūrinį – lithuanian in the USA.

Nuo mažų dienų mėgau lietuvišką virtuvę, jos patiekalus, augau apsupta lietuviško maisto gaminimo tradicijų.  Bet ta tikrąja žodžio prasme – močiutė kaime savo naminėje krosnyje nuolatos kepdavo naminę juodą duoną, kugelį ant kopūsto lapų, bandeles su obuoliais ir t.t. Et, tokių gardžių močiutės Kūčių barščių, jau niekur nebeparagausiu… Vaikystėje buvau itin smalsus vaikas (smalsumas užaugus nesumažėjo), tad savaime dalyvaudavau visuose maisto gaminimo procesuose tiek namuose, tiek močiučių virtuvėse.  Pati esu didelė smaližė, tad pyragus, pyragėlius ir kitokius didelį cukraus kiekį talpinančius skanumynus gaminu gana seniai, turbūt nuo 12 metų.  Smalsumo vedama mėgstu ir toliau gaminti, ekperimentuoti virtuvėje, atrasti naujus skonius ir vaizdus lėkštėje. 

Esu kilusi iš Prienų, nedidelio miestelio, vis neapsisprendžiančio ar tai dzūkams, ar suvalkiečiams priklauso.  Visą savo gyvenimą ten nugyvenau, kol vieną dieną sugalvojau, kad reikia pakelti sparnus ir pamatyti, kaip gi žmonės svetur gyvena. Likimui paliepus, man panorėjus – atsidūriau Ispanijoje, ten praleidau metus – nuostabius, linksmus, spalvingus. Susipažinau su Ispanų kultūra, gyvenimo būdu, tradicijomis, o svarbiausia – virtuve – ji nuostabi! Po Ispanijos likimas sugalvojo mane įkurdinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, saulėtojoje Floridoje. Na, o Floridoje jaučiuose beveik kaip Ispanijoje: saulė, ispanų kalba, įdegę veidai ir daug pietietiško gyvenimo kasdienybės panašumų, kurie atkeliavo iš Centrinės ir Pietų Amerikų. JAV – kokia kultūrų, tradicijų, požiūrių ir, žinoma, skonių jūra..! 

Kaip supratote, mano tinklaraštyje išsibarstę lietuviški, ispaniški, amerikietiški ir Centrinės bei Pietų Amerikos patiekalų receptai.  Nors… kartais nuklystu ir pagaminu ką nors iš kiniečių, indų virtuvių, ar pan. Bet, vėlgi – iš smalsumo, vis norisi kažko naujo. Taip pat mano tinklaraštyje galėte paskaityti apie Amerikietiško gyvenimo ypatumus, palyginimus su Europos gyvenimo būdu, patikėkit, ne veltui visi sakė, kad Kolumbas atrado Naująjį pasaulį. Čia tikrai daug įdomybių, keistenybių ir skirtumų. Prieš kelionę į JAV norėjau sužinoti daugiau apie gyvenimo JAV ypatumus, ir naršydama internete labai pasigedau nuoširdžių, lietuviškų, tikslių pasakojimų apie gyvenimą JAV, dėl to pagalvojau, kad mano tinklaraštis būtų puikus šaltinis ieškantiems įdomesnės, gyvenimiškos informacijos apie JAV. Taip ir užgimė pavadinimas – Lithuanian in the USA – skanūs receptai ir nuoširdūs pasakojimai apie gyvenimą JAV. Viskas labai paprasta ir aišku. 

crop-111_dsc0094

Saulėti linkėjimai iš Floridos ir smagaus skaitymo! 🙂

Liucija.

Welcome to my world!

It’s a pleasure that you visted my blog. My name is Liucija (Lucy) – nice to meet you! I will tell you a little bit about myself and about my long-awaited work – Lithuanian in the USA.

From a young age I loved Lithuanian cuisine and its’ dishes. I grew up surrounded by the Lithuanian cooking traditions. But in the true sense of the word – a grandmother in the village constantly used to bake homemade bread, kugel on a cabbage leaves, buns with apples and other goods in a homemade furnace. Oh, I don’t think I will ever have a chance to try such a delicious grandmother’s Christmas Eve cold beetroot and dried mushrooms soup… In my childhood I was very curious (curiosity did not diminished), and in itself, I used to participate in all cooking processes, both at home and grandmothers kitchens. I am still a big sweet tooth, so I bake pastries, cakes and other high sugar content accommodating delicacies quite a long time, perhaps 12 years. Out of curiosity, I like to continue baking and cooking, experiment in the kitchen, in order to discover new flavors and images on the plate.

I am from a small town Prienai (Lithuania). I’ve lived there all my life, until one day I decided to raise the wings and see how people live in foreign countries. My fate made its orders and as I wish – I found myself in Spain, there have spent 1 year – amazing, fun, colourful. I got to know with the Spanish culture, Spaniards way of life, traditions, kitchen (it’s amazing!) and most importantly – I met my future husband. After Spain my fate settled me in the United States, sunny Florida. Well, in Florida I feel almost like in Spain: sun, Spanish language, tanned faces and many southern everyday life similarities, who came from Central and South America. USA – what a huge mix of cultures, traditions, views and, of course, tastes are here..!

As you understood – my blog is mostly about Lithuanian, Spanish, American, Central and South American recipes. Although… sometimes I go astray and make something from Chinese, Indian cuisines and etc. But, again – out of curiosity, once in a while I want cook something new. Also, in my blog you can read about American life peculiarities, comparisons with the European way of life. Believe me, all said that Columbus discovered the New World not in vain. There are really  a lot of sights, curiosities and differences. Before traveling to the United States I wanted to learn more about life in the United States, and while browsing the Internet I missed a sincere, accurate, Lithuanians stories about life in the USA. Therefore, I thought that my blog would be a good source for those who are looking for some interesting, lively stories about life in the USA. And so was born the name – Lithuanian in the USA – delicious recipies and sincere stories about life in the USA. Everything is very simple and clear.

crop-111_dsc0094

Sunny regards from Florida and have a nice reading!

Lucy.